fuel making from waste tire kalkanlar machina

14-01-2021

Açıklama

sıfır emisyon lastik geri dönşüm tesisi

Çelik Hurdası
Lastikler, dayanıklılıklarının artırılması için üretim aşamasında kauçuk ve çeliğin mükemmel bir birleşimiyle hayatlarına başlarlar. Kullanım amacına göre değişmekle birlikte, bir lastikte ağırlığının % 15 ila % 25’i oranında yüksek kaliteli çelik tel bulunur. Piroliz işlemine tabi tutulacak ÖTL’ler önce bu çelikten ayrıştırılırlar. Elde edilen çelik tel, kaliteli çelik hurdası vasfında olup, ark ve endüksiyon ocakları için cazip bir hammaddedir. Ülkemizin demir-çelik endüstrisinin, cevherden üretim yapan devlet eliyle kurulmuş birkaç büyük demir fabrikasının dışında kalan çok önemli kısmının üretiminin hammadde olarak hurda demire bağımlı olduğu, hurda demirin ise yurt içinde geri dönüştürülen kısmı hariç büyük tonajlarda yurt dışından ithal edildiği düşünüldüğünde, ÖTL’den geri kazanılan çelik hurdası stratejik önemi haiz bir malzemedir.
Karbon Siyahı
Kauçuk endüstrisinin temel ve vazgeçilmez hammaddelerinden biridir. Ülkemizde üretilmemekte, her yıl 250.000 tonu aşkın miktarlarda olmak üzere yurt dışından ithal edilmektedir. Karbon siyahı, çeşitli yakıtların “eksik yanma” yöntemiyle yakılmaları suretiyle elde edilen kimyasal bir üründür. Çok kabaca, bildiğimiz ise benzetilebilir. Kauçuktan üretilen her türlü üründe değişen oranlarda kullanılır. UV dayanımı, kopma mukavemeti, elastikiyet ve aşınma dayanımı sağlamanın yanında, renk verici hammadde olarak da kullanılmaktadır. Etrafınıza bir bakın, bilgisayar klavyenizin tuşlarından, otomobilinizin göğüs paneli, kapı fitili, kapı içi kaplamaları, tampon lastikleri, lastik ayakkabınızın tabanı, bahçe veya tarla sulamakta kullandığınız hortumlara veya lazer yazıcınızın tonerine kadar neredeyse sayısız alanda karbon siyahı kullanılmaktadır. ÖTL geri dönüşümüyle elde edilen karbon siyahı doğası gereği ilk haliyle kullanılmaz. Yine karmaşık bazı işlemlerden geçirilerek saflaştırılması, kullanım alanına göre sınıflandırılması ve uygun ambalajlarda paketlenmesi gerekir. Tesisimizde üretilen pirolitik karbon siyahı, petrokimya endüstrisi tarafından üretilen karbon siyahına kıyasla daha uygun şartlarda elde edildiğinden, satışa arz edildiği fiyat da çok caziptir. Kauçuk hortum, ayakkabı tabanı, titreşim alıcı ayaklar vb. ürünler için uygundur, aynı zamanda yüksek boyama gücünden dolayı plastik boya hammaddesi olarak da kullanılır.

Pirolitik Sıvı Yakıt
ÖTL'lerin reaktör içinde gazlaşması sonrasında eşanjörler tarafından soğutulunca bir kısmı yoğunlaşır ve sıvı forma geçer. Yoğunlaşan bu yakıt, atık yağ geri dönüşüm fabrıkalarına yollanarak ilave işlemlerle çok çeşitli yağ ürünleri olarak kullanılabilecek hale getirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılır. Yüksek kalorifik değerde olan bu yakıt endüstriyel amaçlı olarak sanayinin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisi üretiminde de kullanılabilir. Aynı zamanda sentetik ham petrol olarak, petrol rafinelerinde ham petrolün içine karıştırılabilir.
Pirolitik Gaz
Ön hazırlıktan geçirilmiş atık lastikler piroliz işlemi esnasında gazlaştırılırlar. Bu işlemde hidrokarbon içerikli gaz elde edilir.
Kalkanlar Makine Geridönüşüm Kazan Sanayi
Her Kapasitede Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Makinası İmalatı.
Mini Mobil Atık Yağ Arıtma Tesisi İmalatı.
Taşınabilir Atı Yağ ve Kirli Dizel Geri Dönüşüm Makinesi imalatı.
Her Kapasitede Musluklu Ve Musluksuz Yağ Süzme Filtresi.
Her Kapasitede Atık Lastik Geri Dönüşüm Makinası İmalatı.
Her Kapasitede Çelik Mangal Kömür Kazanı İmalatı.

Manufacturing of All Capacity Waste Mineral Oil Recycling Machine.
Mini Mobile Waste Oil Treatment Plant Manufacturing.
Portable Waste Oil and Dirty Diesel Recycling Machine Manufacture.
Oil Filtering with and without Faucet in All Capacity.
Manufacturing of Waste Tire Recycling Machine for All Capacity.
Steel Barbecue Coal Boiler Production in All Capacity.

MACHINE IS MADE IN ALL SIZES
USED CAR OIL RECYCLING MACHINE CONSTRUCTION
WASTE OIL RECYCLING MACHINES NET WORK MINIMUM,
STARTING FROM 50 LITERS TO 100,000 LITERS
USAGE AREAS OF OIL PRODUCED BY THE MACHINE,
GENERATOR AS FUEL, 2. BASE OIL, 3. AGAIN PURPOSE OIL OR GREASE, 4.DIESEL GROUP MACHINE, MANY ARE NOT MORE COUNTED ARE USED IN MANY AREAS.
HER ÖLÇÜDE MAKİNA YAPILMAKTADIR
KULLANILMIŞ ARABA YAĞLARININ GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNASI YAPIMI YAPILMAKTADIR
ATIK YAĞ GERİDÖNÜŞÜM MAKİNALARI NET ÇALIŞIRI MİNİMUM,
50 LİTRE DEN BAŞLAR 100.000 .250.000 LİTREYE KADAR YAPILMAKTADIR
MAKİNANIN ÜRETTİĞİ YAĞIN KULLANIM ALANLARI ,
JENATÖR YAKIDI OLARAK ,2.BAZ YAĞI OLARAK ,3. TEKRAR MOR YAĞI VEYA GRES YAĞI OLARAK ,4.DİZEL GURUBU İŞ MAKİNARINDA,DAHA SAYAMADIĞIMIZ BİR ÇOK ALANDA KULLANILMAKTADIR.

HAM PETROL RAFİNERİ RAFİNERİSİ NET ÇALIŞIRI MİNİMUM 50 LİTRE DEN BAŞLAR 1.000.000 LİTREYE KADAR İMALATI YAPILMAKTADIR
CRUDE OIL REFINERY REFINERY IS MADE UP TO MINIMUM 50 LITERS, MAXIMUM 1.000.000 LITERS

GARANTİ SÜRESİ :
SİSTEMİN TAMAMI İÇİN 12 AY DIR
MAKİNANIN SERVİS YETKİLİSİ FİRMAMIZ DIR
MAKİNANIN SERVİS SÜRESİ YOKTUR 7/24 HERZAMAN SERVİS SAĞLANMAKTADIR

KALKANLAR GERİ DÖNÜŞÜM

Diğer Bilgiler

Fiyat: İlanı Verenle İletişime Geç

Kategori: Taşıma - Depolama

Gösterim: 339

Kimden: Tümü

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Yorumlar

Satıcı Bilgileri

Satıcı Kimliği

Adı ve Soyadı: ismail

Cep Telefonu: 05326815423

Şehir: Gaziantep

Ülke: Turkey

    Top