Sahibinden 2.El, Sıfır, Satılık, Kiralıklar, İçin Ücretsiz İlan Yeri
Giriş Yap | Üye Ol
+ Ücretsiz İlan Ver
Gizlilik Politikası

SATGİT.COM, "Partaldan Kullanıcılar Tarafından Kendisine Elektronik Ortamdan İletilen Kişisel Bilgileri, Üyeleri İle Yaptığı "SATGİT Üyelik Sözleşmesi" İle Belirlenen Amaçlar ve Kapsam Dışında Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır.

Sistemle İlgili Sorunların Tanımlanması ve Portal ’da Çıkabilecek Sorunların İvedilikle Giderilebilmesi İçin, SATGİT, Gerektiğinde Kullanıcıların IP Adresini Tespit Etmekte ve Bunu Kullanmaktadır. IP Adresleri, Kullanıcıları Genel Bir Şekilde Tanımlamak ve Kapsamlı Demografik Bilgi Toplamak Amacıyla da Kullanılabilir.

SATGİT PortaI Dâhilinde Başka Sitelere Link Verebilir. SATGİT, Link Vasıtasıyla Erişilen Sitelerin Gizlilik Uygulamaları ve İçeriklerine Yönelik Herhangi Bir Sorumluluk Taşımamaktadır. Kişisel Bilgileriniz; Ad-Soyadı, Firma Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası, E-Posta Adresi ve Kullanıcıyı Tanımlamaya Yönelik Her Türlü Bilgiyi İçermektedir. SATGİT, İşbu Gizlilik Politikasında Aksi Belirtilmedikçe Kişisel Bilgilerinizden Herhangi Birini SATGİT'in İşbirliği İçinde Olmadığı Şirketlere ve Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. Aşağıda Belirtilen Sınırlı Durumlarda SATGİT, İşbu "Gizlilik Politikası" Hükümleri Dışında Kullanıcılara Ait Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklayabilir. Bu Durumlar Sınırlı Sayıda Olmak Üzere;

· Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik  V.B. Yetkili Hukuki Otorite Tarafından Çıkarılan ve Yürürlükte Olan Hukuk Kurallarının Getirdiği Zorunluluklara Uymak;

· SATGİT'in Kullanıcılarla Akdettiği "SATGİT Üyelik Sözleşmesi’nin ve Diğer Sözleşmelerin Gereklerini Yerine Getirmek ve Bunları Uygulamaya Koymak Amacıyla;

· Yetkili İdari ve Adli Otorite Tarafından Usulüne Göre Yürütülen Bir Araştırma veya Soruşturmanın Yürütümü Amacıyla Kullanıcılarla İlgili Bilgi Talep Edilmesi;

·   Kullanıcıların Hakları veya Güvenliklerini Korumak İçin Bilgi Vermenin Gerekli Olduğu Hallerdir.

SATGİT.COM Gizli Bilgileri Kesinlikle Özel ve Gizli Tutmayı, Bunu Bir Sır Gibi Saklamayı, Gizli Bilginin Tamamının veya Herhangi Bir Kısmının Kamu Alanına Girmesini veya Yetkisiz Kullanımını veya Üçüncü Bir Kişiye İfşasını Önlemek İçin Gerekli Olan Tedbirleri Almakta ve Gerekli Özeni Göstermektedir.

SATGİT, On-Line Davranışsal Reklamcılık ve Pazarlama Yapılabilmesi Amacıyla Siteye Gelen Kullanıcının Sitedeki Davranışlarını Tarayıcıda Bulunan Bir Cookie (Çerez) İle İlişkilendirme ve Görüntülenen Sayfa Sayısı, Ziyaret Süresi ve Hedef Tamamlama Sayısı Gibi Metrikleri Temel Alan Yeniden Pazarlama Listeleri Tanımlama Hakkını Haizdir. Daha Sonra Bu Kullanıcıya Sitede Ya da Görüntülü Reklam Ağın’daki Diğer Sitelerde, Kullanıcıların İlgi Alanlarına Göre Hedefe Yönelik Reklam İçeriği Gösterilir.

Google AFS Reklamlarının SATGİT’e Yönlendirilmesi Esnasında Google KULLANICILARIN Tarayıcısına Çerez Yerleştirebilir veya Bunlarda Yer Alan Çerezleri Okuyabilir veya Bilgi Toplamak Amacı İle Web İşaretleri Kullanabilir.

SATGİT, Kullanıcıların Birbirlerine Gönderdikleri Mesajların İçine, Mesajı Gönderen Kullanıcının Cep Telefonu Numarası Bilgisini Ekleyebilir.

SATGİT Tarafından "Portal" Dâhilinde Düzenlenen Periyodik Anketlere Cevap Veren Kullanıcılardan Talep Edilen Bilgiler, SATGİT ve İşbirliği İçindeki Kişiler Tarafından Bu Kullanıcılara Doğrudan Pazarlama Yapmak, İstatistikî Analiz Yapmak, Süreçlerini İyileştirmek ve Veri Tabanı Oluşturmak Amacıyla Kullanılmaktadır.

SATGİT, İşbu "Gizlilik Politikası" Hükümlerini Dilediği Zaman Partal ’da Yayınlamak Suretiyle Değiştirebilir. SATGİT'in Değişiklik Yaptığı Gizlilik Politikası Hükümleri Partal ’da Yayınlandığı Tarihte Yürürlük Kazanır.